EDUCACIÓ MUSICAL

MUSICAL

L’escola confia l’educació musical extraescolar a Musics’son, una escola de música amb una àmplia trajectòria i consolidat mètode d’educació musical. Musics’son utilitza el mètode Willems com a base de l’aprenentatge musical. Aquesta metodologia d’aprenentatge està molt en consonància amb l’educació musical que s’imparteix a l’escola i coincidim amb una línia pedagògica contrastada i motivadora per aprendre música.

Amb més de 25 anys d’experiència docent Musics’son va néixer amb el clar desig d’oferir una educació i una formació musical, seriosa en la profunditat pedagògica, compromesa amb l’ésser humà i la societat, i coherent amb el desenvolupament natural de l’infant i el seu entorn familiar i escolar. Imparteix la seva formació musical basant els seus ensenyaments en Edgar Willems i Jacques Chapuis.

El centre educació musical Musics’son és una Escola de Música autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.6355, de 15 d’abril de 2013) i es troba al carrer del Sol n.8, al bell mig del cor de la Vila de Gràcia entre la Plaça del Sol i el Teatre Lliure de Gràcia.

L’Ivan i la Sheila fundadors de Musics’son imparteixen sessions per l’aprenentatge del llenguatge musical seguint el mètode Willems.

Aquest mètode va ser desenvolupat pel pedagog musical suïs Edgar Willems (1885-1975).

Willems atorga a la pedagogia musical una dimensió humanística. Willems creu que tothom, sigui quin sigui el seu talent musical inicial, pot rebre educació musical exitosament. De fet, Willems no veu l´educació musical com una finalitat en ella mateixa, sinó com un medi per desenvolupar l´ésser humà en totes les seves dimensions. Mitjançant la música podrem despertar i desenvolupar les facultats sensorio-motriu, afectives, mentals, intuïtives i creatives de la persona.

Per a Willems, la iniciació musical del nen/a ha de ser una revelació: la música és, en primer lloc, un llenguatge i, com a tal, l´aprenentatge musical hauria de seguir el mateix procés que el d’aprendre a parlar la llengua materna, partint primer de l’escolta, l’oralitat i caminant cap a la deducció intel·lectual.

Així, la seva pedagogia es basa en tres fases: impregnació, sedimentació i descodificació. Les dues primeres estan lligades a un procés d’aprenentatge natural i l’última, a un procés intel·lectual. Per tant, els nens i nenes comencen la seva educació musical des del món oral i mica en mica es va arribant a la fase del descobriment natural de la grafia i finalment al descobriment de la lecto-escriptura i l’aplicació instrumental.

L’avaluació de la impregnació és sempre a través de la invenció.

El pla general d’una sessió d’iniciació musical s’articula en quatre grans apartats:

  • El desenvolupament sensorial: auditiu i vocal
  • El desenvolupament afectiu: melòdic
  • El desenvolupament fisiològic: rítmic

Finalment la cançó, l’instrument i els moviments corporals com elements globalitzadors dels tres desenvolupaments anteriors.

1r NIVELLSin título-2

Adreçat als alumnes que ja han realitzat Iniciació Musical i a tots els nens i nenes de 1r de Primària. Es treballaran els continguts següents: oïda i afinació, ritme i motricitat, lectura i escriptura, memòria, improvisació, agilitats i automatismes.

Els objectius bàsics d’aquest projecte són desvetllar i estimular la sensibilitat dels nens i les nenes i proporcionar un marc d’aprenentatges instrumentals que ajudin al desenvolupament integral de la seva formació.

*En el procés d’inscripció tindran preferència els alumnes que durant el curs anterior realitzessin aquesta activitat.

 

preusnivell1

 

 

 

Inscriu-te

Sin título-3

 

 

 

2n, 3r i 4t NIVELL

Constarà de dues parts:

LLENGUATGE MUSICAL:

S’intensifiquen i s’amplien els coneixements adquirits en les etapes anteriors. S’estableixen les bases del ritme, l’entonació i la lectoescriptura a la vegada que se segueix aprofundint en l’aprenentatge instrumental i la música en grup.

INSTRUMENT:

La tria d’un instrument musical, després d’haver-se iniciat amb la veu, amplia les possibilitats d’aprenentatge musical i personal, possibilita la participació col·lectiva (música de cambra, acompanyament, l’actuació en grup…) i la comunicació. Durant aquest curs s’ofertaran els següents instruments: violí, violoncel, flauta travessera, clarinet i piano que els alumnes podran triar segons les seves preferències i amb l’assessorament dels seus professors/es.

 

 

 

 

2n Nivell

preusnivell2

2n Educació Musical.1

*En el procés d’inscripció tindran preferència els alumnes que durant el curs anterior realitzessin aquesta activitat. L’aprenentatge de l’instrument es fa en grups de dues o tres persones. S’organitzaran en funció de les places sol·licitades.

Inscriu-te

3r Nivell

preusnivell3.jpg

3r Educació Musical.1*En el procés d’inscripció tindran preferència els alumnes que durant el curs anterior realitzessin aquesta activitat. L’aprenentatge de l’instrument es fa en grups de dues o tres persones. S’organitzaran en funció de les places sol·licitades.

Inscriu-te

4t Nivell

preusnivell4

4t Educació Musical.1*En el procés d’inscripció tindran preferència els alumnes que durant el curs anterior realitzessin aquesta activitat. L’aprenentatge de l’instrument es fa en grups de dues o tres persones. S’organitzaran en funció de les places sol·licitades.

Inscriu-te

Els/les alumnes del 2n torn s’esperaran per fer la sessió d’instrument en el servei d’estudi de l’escola que serà gratuït.

Anuncis