ESCOLA D’IDIOMES

LLENGUES

Activa 2

L’Escola d’Idiomes Sadako-Activa és un projecte d’ensenyament i aprenentatge de la llengua anglesa en horari extraescolar que té per objectius promoure la independència en l’ús de la llengua dels alumnes i donar-los la possibilitat de certificar els seus coneixements a través dels exàmens oficials de Cambridge English.

El curs es farà amb col·laboració estreta amb el departament d’anglès de l’escola i té per objectiu oferir als alumnes una oportunitat única d’aprofundir en l’aprenentatge de la llengua anglesa de forma innovadora i profitosa per al seu futur.

Les característiques de les classes de l’escola d’idiomes són:
– Grups reduïts (mínim 8 – màxim 12 alumnes per grup).
– Seguiment personalitzat de l’alumne/a.
– Material específic i programació pròpia per a cada nivell.
– Esdeveniments i activitats periòdiques programades fora de l’horari de classe (“meeting points”, visionat de pel·lícules, obres de teatre, festes…).
– Professorat qualificat i amb experiència.
– Presència periòdica d’un lector nadiu que passarà per a tots els grups, recolzant la tasca del professor.
– Tutories per als pares i mares.
– Exàmens Oficials Cambridge English.
– Informes pedagògics trimestrals i finals.

Per a més informació podeu consultar a : http://www.activa.org/

escola

Inscriu-te

Anuncis