Formulari d’inscripció 2022 -2023

Info_Simple.svg   PERÍODE D’INSCRIPCIONS  Info_Simple.svg

La inscripció a les activitats extraescolars del curs 2022-2023, es farà del 22 de juny fins al 4 de juliol.

Per a les activitats que encara disposin de places s’obrirà un nou termini d’inscripció del 1 al 6 de setembre. No s’inclourà cap alumne/a més enllà d’aquesta data.

L’organització de les activitats extraescolars es pot veure afectada segons el nombre d’alumnes inscrits.

Per  a  formalitzar  les  inscripcions  només cal que ompliu  el formulari  que trobareu a continuació:

ALTES, BAIXES I MODIFICACIONS

En cas de voler canviar d’activitat o donar-se d’alta o baixa cal comunicar-ho al responsable de les activitats extraescolars a través del mail hcostas@escolasadako.com abans del dia 25 de cada mes.

El canvi no es farà efectiu fins el dia 1 del mes següent prèvia acceptació del responsable de l’activitat, ja que els pagaments de l’activitat són mensuals.

Atenció: En el cas que aquesta comunicació es faci arribar més enllà d’aquesta data, el canvi no es farà efectiu fins el mes següent, per tant es passarà el cobrament del rebut del proper mes.

Us demanem que aviseu amb aquesta antelació per al bon funcionament i planificació de les diferents activitats extraescolars.