INICIACIÓ MUSICAL

MUSICAL

L’escola confia l’educació musical extraescolar a Musics’son, una escola de música amb una àmplia trajectòria i consolidat mètode d’educació musical. Musics’son utilitza el mètode Willems com a base de l’aprenentatge musical. Aquesta metodologia d’aprenentatge està molt en consonància amb l’educació musical que s’imparteix a l’escola i coincidim amb una línia pedagògica contrastada i motivadora per aprendre música.

Amb més de 25 anys d’experiència docent Musics’son va néixer amb el clar desig d’oferir una educació i una formació musical, seriosa en la profunditat pedagògica, compromesa amb l’ésser humà i la societat, i coherent amb el desenvolupament natural de l’infant i el seu entorn familiar i escolar. Imparteix la seva formació musical basant els seus ensenyaments en Edgar Willems i Jacques Chapuis.

El centre educació musical Musics’son és una Escola de Música autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.6355, de 15 d’abril de 2013) i es troba al carrer del Sol n.8, al bell mig del cor de la Vila de Gràcia entre la Plaça del Sol i el Teatre Lliure de Gràcia.

L’Ivan i la Sheila fundadors de Musics’son imparteixen sessions per l’aprenentatge del llenguatge musical seguint el mètode Willems.

Aquest mètode va ser desenvolupat pel pedagog musical suïs Edgar Willems (1885-1975).

Willems atorga a la pedagogia musical una dimensió humanística. Willems creu que tothom, sigui quin sigui el seu talent musical inicial, pot rebre educació musical exitosament. De fet, Willems no veu l´educació musical com una finalitat en ella mateixa, sinó com un medi per desenvolupar l´ésser humà en totes les seves dimensions. Mitjançant la música podrem despertar i desenvolupar les facultats sensorio-motriu, afectives, mentals, intuïtives i creatives de la persona.

Per a Willems, la iniciació musical del nen/a ha de ser una revelació: la música és, en primer lloc, un llenguatge i, com a tal, l´aprenentatge musical hauria de seguir el mateix procés que el d’aprendre a parlar la llengua materna, partint primer de l’escolta, l’oralitat i caminant cap a la deducció intel·lectual.

Iniciació musical.1

Així, la seva pedagogia es basa en tres fases: impregnació, sedimentació i descodificació. Les dues primeres estan lligades a un procés d’aprenentatge natural i l’última, a un procés intel·lectual. Per tant, els nens i nenes comencen la seva educació musical des del món oral i mica en mica es va arribant a la fase del descobriment natural de la grafia i finalment al descobriment de la lecto-escriptura i l’aplicació instrumental.

L’avaluació de la impregnació és sempre a través de la invenció.

El pla general d’una sessió d’iniciació musical s’articula en quatre grans apartats:

  • El desenvolupament sensorial: auditiu i vocal
  • El desenvolupament afectiu: melòdic
  • El desenvolupament fisiològic: rítmic

Finalment la cançó, l’instrument i els moviments corporals com elements globalitzadors dels tres desenvolupaments anteriors.

Curs d’iniciació per als alumnes d’EI-5 on els nens i les nenes poden començar a formar-se en sensibilització musical aprenent cançons, danses, jocs i contes musicals, ritme i moviment i petita percussió.

preusiniciaciomusical

Inscriu-te

Anuncis