Informació general

  • INICI I FINALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS

Totes les activitats començaran la primera setmana d’octubre i acabaran l’última setmana de curs.

  • ASSISTÈNCIA

Per tal de poder supervisar l’assistència del alumnes en l’horari extraescolar i per normativa de seguretat, caldrà que notifiqueu les absències a les activitats extraescolars del vostre fill/a enviant un correu a incidencies@escolasadako.cat. En el cas que no s’hagi justificat una absència a l’activitat extraescolar d’un alumne/a de 5è de primària o de cursos superiors, s’informarà telefònicament a la família.

  • RECOLLIDA, SERVEI D’ESTUDI I PERMANÈNCIES

La recollida d’alumnes d’extraescolars es farà, en el cas dels alumnes d’Educació Infantil fins a 4t de Primària, directament en aules de l’escola. Les famílies es dirigiran a l’aula assignada a cada activitat i recolliran al seu fill/a.

La recollida d’alumnes d’extraescolar des de 5è de primària i fins a 4t d’ESO  es farà per la porta de la Plaça. Els alumnes que realitzin les activitats al segon torn de tarda (a partir de les 18;15h) es podràn quedar a estudi esperant. En cas que s’hagin de quedar a estudi o permanències un cop acabada l’extraescolar, cal  que ho comuniqueu a incidencies@escolasadako.cat o bé trucant a l’escola.

Recordem que les activitats extraescolars estan obertes a familiars o coneguts de fora de l’escola.