Informació general

  • INICI I FINALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS

Totes les activitats començaran el dia 19 de setembre i acabaran al juny, coincidint amb el tancament de curs. (La quota del mes de setembre serà la meitat de l’import corresponent.)

  • ASSISTÈNCIA

Per tal de poder supervisar l’assistència del alumnes en l’horari extraescolar i per normativa de seguretat, caldrà que notifiqueu les absències a les activitats extraescolars del vostre fill/a enviant un correu a incidencies@escolasadako.cat. En el cas que no s’hagi justificat una absència a l’activitat extraescolar d’un alumne/a de 5è de primària o de cursos superiors, s’informarà telefònicament a la família.

  • RECOLLIDA, SERVEI D’ESTUDI I PERMANÈNCIES

La recollida d’alumnes d’extraescolars es farà, en el cas dels alumnes d’Educació Infantil fins a 1r de Primària, directament en aules de l’escola i en la resta de cursos es farà per la porta del pati on facin l’entrenament.

Els/les alumnes del 2n torn d’extraescolars podran disposar del servei d’estudi gratuït fins l’hora de començar l’activitat. En el cas que vulguin fer ús d’aquest servei, caldrà enviar un correu a hcostas@escolasadako.com

En el cas que el vostre fill/a marxi amb una persona diferent del pare/mare/tutor/a, és necessari escriure una nota signada a la llibreta informant al tutor/a, i indicant clarament les dades personals de la persona que recollirà a l’alumne/a: nom, cognoms i número de DNI.

Recordem que les activitats extraescolars estan obertes a familiars o coneguts de fora de l’escola.