SENSIBILITZACIÓ

MUSICAL

Estem contents de poder compartir de nou el projecte d’educació musical en horari extraescolar de migdia. 

Donat que el projecte s’implanta de nou veiem coherent iniciar el projecte pels més petits i oferir: SENSIBILITZACIÓ

Treballarem sensibilització musical basant-nos en la pedagogia Dalcroze i Willems. 

Per fer-vos a la idea, una sessió iniciació musical s´articula en quatre grans apartats:

  • El desenvolupament sensorial: auditiu i vocal
  • El desenvolupament afectiu: melòdic
  • El desenvolupament fisiològic: rítmic
  • Finalment la cançó, l’instrument i els moviments corporals com elements globalitzadors dels tres desenvolupaments anteriors.

Formació: Esther Palacios (Mestre d’escola)

sensibilitazacio

Inscriu-te